Uwaga! Gra jak i rejestracja została bezterminowo wyłączona.
Regulamin fabularny
2017-03-06 07:04:51

Regulamin fabularny - zasady obowiązujące w grze:Art. 1.
 Gra fabularna polega na odgrywaniu stworzonej w grze w postaci w każdym jej elemencie zgodnej z obowiązującymi w krainie realiami (kanonem).


Art.2. Postacie poruszają się w świecie przedstawionym przez twórców gry, w którego realia nie mogą ingerować (zmieniać ich pode własną postać). Niedozwolone są przypadki: pochodzenia postaci z innego uniwersum, posiadania mocy nieopisanych, niezaakceptowanych przez administrację, zmiany elementów ważnych i stałych gry tak by pasowały pod wizję postaci.


Art. 3. W grze przyjęty został system mechanika + fabuła, oznaczający iż oba te aspekty gry są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. W związku z tym:
a) Wybrane mechanicznie statystyki są również statystykami fabularnymi.
b) Posiadane mechanicznie umiejętności są umiejętnościami fabularnymi.
c) Posiadany mechanicznie majątek jest majątkiem fabularnym.
d) Posiadany mechaniczny statut wpisany w karcie postaci, jest statutem fabularnym.
e) Wszystkie mechaniczne czynności podjęte przez gracza są również czynnościami fabularnymi.
f) Mechaniczne pobicie/zabicie postaci jest również fabularnym pobiciem/zabiciem. To samo dotyczy mechanicznego wskrzeszenia.
g) Nieprzestrzeganie tych zasad będzie wiązać się z nałożeniem kary przez posiadające takie uprawnienia osoby funkcyjne (np. Mistrz Gry).
h) Wyjątkiem są sytuacje kiedy na takowe postępowanie gracz otrzyma stosowne pozwolenie (na umiejętności, dany majątek etc.).


Art. 4. W grze można otrzymać status fabularny, jednakże nie będzie on wiązał się z możliwością mechanicznego oddziaływania na grę(np. poprzez panel). Może on jedynie określić pozycje jaką fabularnie zajmuje dana postać, jej możliwości, szczególne zdolności w danej dziedzinie i temu podobne kwestie. (Przykładem takowego statusu mogą być Władcy, Namiestnicy, czy też np. Dowódcy)


Art. 5. Możliwości odgrywanej postaci możemy rozwijać za pomocą gry mechanicznej oraz udziału w sesjach prowadzonych przez Mistrzów Gry.


Art. 6. W grze wyróżnić możemy następujące osoby funkcyjne związane z fabułą:
a) Admin Fabularny – osoba nadzorująca pracy innych rangowych zajmujących się fabularną częścią gry, a także odpowiedzialna za organizowanie fabuły krainy (przede wszystkim będą to: główna linia fabularna, wątki poboczne).
b) Mistrzowie Gry – osoby pełniące takową funkcje czuwają nad przestrzeganiem regulaminu oraz odgrywanie postaci zgodnie z realiami na czatach i w profilach graczy. Ich obowiązkiem jest również organizowanie sesji i wydarzeń dla graczy. 
c) Helper – osoba, która bardzo chętnie odpowie na wszystkie pytania graczy. Zarówno te dotyczące fabuły, jak i mechaniki gry.


Art. 7. Wszystkie osoby funkcyjne wybierane są przez Administracje gry wedle ich własnego uznania. To oni decydują kto dołączy do ich grona, a także wyciągają konsekwencje wobec tych funkcyjnych, którzy nie wypełniają należycie powierzonych im obowiązków.

 
Art. 8. Od decyzji Mistrza Gry odwołać możemy się do innego Mistrza Gry bądź do osoby, której Mistrz Gry podlega (to samo tyczy się innych funkcyjnych). Jedynie w wyjątkowych sytuacjach należy się zwracać do administracji gry (w przypadku zwracania się do administracji z małoistotnymi sprawami, gracz winien pamiętać, iż możliwe jest otrzymanie kary lochów na czas wyznaczony wedle własnego uznania przez osobę nakładającą kare).

Wszystkie prawa zastrzeżone. LineCladis
DivineEye Studio.
Czas generowania strony 0.19 s | Liczba zapytań SQL: 7 | Engine ver.: 1.94