Uwaga! Gra jak i rejestracja została bezterminowo wyłączona.
Regulamin użytkowania
2017-11-08 22:48:57

Regulamin użytkowania

Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem) określa zasady korzystania z witryny www.linecladis.pl (zwanej dalej grą), udostępnionej przez twórców i właścicieli gry, firmę Pracownia Aspiro zpółka z o.o. (zwanej dalej Usługodawcą), w skrócie Aspiro z siedzibą w Gdyni, ul. Zakopiańska 15/2, 81-314 Gdynia. Email kontaktowy admin@linecladis.pl.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z gry LineCladis oraz usług związanych z grą.
2. Gra oraz powiązane z nią usługi świadczone przez Usługodawcę przeznaczone są wyłącznie do celów rozrywkowych. 
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia regulaminu w każdej chwili. Każde zalogowanie się do gry LineCladis oznacza akceptację przez Użytkownika całości aktualnego regulaminu.

A) Waluta premium

1. W grze LineCLadis dostępna jest specjalna wirtualna waluta PREMIUM ( Oreny ), którą można płacić za różne opcje w grze.
2. Cały proces płatności w grze obsługuje firma CashBill S.A, walutę można zakupić we wszystkich możliwych kanałach płatności oferowanych przez CashBill S.A.
3. Wszelkie problemy dotyczące sprzedaży wirtualnej waluty w grze należy zgłaszać bezpośrednio na email admin@linecladis.pl 
4. Reklamacje płatności zglaszamy bezpośrednio do CashBil S.A ( Kontakt CashBill S.A)
5. Waluta premium nie ma realnej wartości tak samo jak i wszelkie kupowane za nią opcje gry.

II.WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Warunkiem korzystania z gry LineCladis jest założenie konta w grze poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Dostęp do konta możliwy jest po podaniu hasła ustalonego przez Użytkownika.
2. Gracz musi zapamiętać login i hasło.
3. Gracz odpowiada za utrzymanie swojego hasła w tajemnicy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez gracza hasła oraz loginu oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
4. Użytkownikiem gry może być wyłącznie osoba fizyczna. Osoby fizyczne, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą posiadać konto w grze wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy w takim wypadku biorą całkowitą odpowiedzialność za działania tych osób.
5. Aby korzystać z gry niezbędny jest komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową (zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768).
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na komputerach użytkowników plików cookies w celu poprawnego działania Gry.
7. Korzystanie z gry LineCladis w podstawowym zakresie jest bezpłatne.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność gry, wolne lub nieprawidłowe jej działanie oraz występujące błędy programowe itp. Użytkownicy nie mają prawa dochodzić roszczeń z w/w tytułów. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi.
9. Każde konto w grze jest własnością Usługodawcy, który użycza je do wyłącznego korzystania osobie, która je utworzyła. Zabroniona jest sprzedaż kont, jak również przekazywanie lub udostępnianie ich innym osobom. Z konta może korzystać jedynie osoba, która je utworzyła.
10. Użytkownik zobowiązuje się chronić dane dostępu do konta (login, hasło, adres email). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane utratą tych danych, bądź udostępnieniem ich osobom trzecim.
11. Każdy użytkownik zobowiązuje się posiadać maksymalnie jedno konto. Za konto użytkownika uważa się również konto nieużywane bądź czasowo zablokowane.
12. Konta zablokowane za złamanie regulaminu są automatycznie usuwane po 30 dniach od momentu nałożenia blokady. Konta nieużywane są automatycznie usuwane, jeśli minęło minimum 50 dni od daty ostatniego logowania. Okres ten wydłuża się o tyle tygodni, ile wynosi najwyższy poziom postaci utworzonej w ramach danego konta użytkownika.
13. Zabrania się zamieszczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkownika tego typu treści w profilu.
14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania gry bez informowania o tym użytkowników.
15. Zabronione jest uzyskiwanie korzyści z błędów występujących w kodzie gry. Użytkownik, który zauważy błąd zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym Usługodawcę wysyłając dokładny opis i screena na maila: admin[a]linecladis.pl.
16. Zabronione jest używanie programów lub skryptów umożliwiających automatyczną grę.
17. Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu obejście zasad lub regulaminu gry.
18. Admin główny może zablokować konto (czasowo lub bezterminowo) bez uprzedniego informowania o tym, jeżeli Użytkownik złamie postanowienia niniejszego regulaminu. Jego decyzja jest ostateczna i nie można się od niej odwoływać. Usługodawca ma także prawo usunąć takie konto.
Usługi i cała Zawartość oraz wszelkie prawa własności intelektualnej związane z ich stworzeniem, wyborem elementów, ich prezentacją i organizacją należą do Usługodawcy lub jego licencjodawców oraz przedstawicieli, z wyjątkiem treści stworzonych przez Użytkownika.
Znaki towarowe, oznaczenia handlowe, nazwy domen, akronimy, loga, wzory, rysunki, patenty, dobra niematerialne, prawa do baz danych i inne elementy, które pojawiają się w Usługach są wyłączną własnością Usługodawcy  lub jego partnerów, którzy udzielili mu licencji na korzystanie z nich w ramach Usług.
Usługi i cała Zawartość są chronione prawami autorskimi, prawem dotyczącym patentów, baz danych, rysunków i modeli oraz znaków towarowych. Powielanie lub przedstawienie tych elementów albo całości lub części Usług w jakikolwiek sposób i z jakiegokolwiek powodu jest zabronione bez uprzedniej zgody zarządu Usługodawcy lub, w niektórych przypadkach, jego licencjodawców lub przedstawicieli.

III. POZOSTAŁE

1. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych podanych w trakcie rejestracji, a także umieszczonych w profilu Użytkownika. W grze nie są przechowywane dane osobowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r.).
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przesyłania na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości powiązanych ze świadczonymi przez siebie usługami.
3. Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę należy składać w formie pisemnej na adres: admin[a]linecladis.pl
4. W grze obowiązuje prawo polskie.

Wszystkie prawa zastrzeżone. LineCladis
DivineEye Studio.
Czas generowania strony 0.09 s | Liczba zapytań SQL: 7 | Engine ver.: 1.94