Uwaga! Gra jak i rejestracja została bezterminowo wyłączona.
Menu
Kalendarium
2018-01-22 10:09:17

Czas płynie, a wieki nadchodzą jeden po drugim. Wspomnienia stawały się opowieściami, opowieści mitami, a mity legendami. Nawet i one zostają zapomniane gdy nadchodzi nowy wiek. Cywilizacje rodziły się, rozwijały i upadały. Powstawały królestwa, imperia i także o nich zapominano. Nie istnieją ani początki, ani zakończenia. 

Jednym z takich końców był upadek Tzar. Jedyna wielka cywilizacja znana ówczesnym. To właśnie według dnia jej upadku postanowiono uporządkować dziejące się wydarzenia, te wielkie jak i te małe. Dzielimy więc wydarzenia na przed (PrUT) oraz po (PoUT) upadku Tzar.

 

Przed Upadkiem Tzar:

ok. 393 r. - pierwsze znane fakty o imperium Tzar, federacja siedmiu terakańskich państw-miast
232 r. pierwszy w pełni udokumentowany najazd Slavów na południe
ok. 350 r. bezimienny wojownik łączy dawne plemiona Esterów, ustanowienie Królestwa Bertony
ok. 140 r. początek wojny między wasalami Królestwa Bertony
139 r. powstanie pierwszego zalążka Zakonu
68 r. Tarkwiniusz - ostatni król Bertony umiera, upada Monarchia Bertony; początek władzy Zakonu,
wprowadzenie teokracji na terenie Królestwa Bertony
lato 68 r. Celestyn I wybrany Autarchą Państa Zakonnego
56 r. początek Wojny Oczyszczenia w Bertonie
ok. 0 r. intensyfikacja raidów Slavów na południe spowodowana upadającym imperium Tzar
     

 

ROK ZERO - Upadek Imperium Tzar

 

Po upadku Tzar:

8 r. - początek Wielkiej Smuty, Araganie przejmują władzę na gruzach Tzar
10 r. - Lendron morduje ostatnich przedstawicieli rasy Tzar
15 r. - Belizariusz Araganin w wyniku zamachu stanu przejmuje władzę w Tarratzar
34 r. - Avari - mityczny heros Slavów północnych dokonuje najazdu na Rawennę
57 r. - przewrót w Tzomorr, Ivan I dochodzi do władzy
72 r. - nieudane roczne oblężenie Tzzaratzaru, wzrost potęgi i znaczenia miasta
77 r. - czarnoksiężnik Vlad I Strigon, pustoszy Dun Morog i Dun Nazgor
80 r. - Nicefor obala swojego ojca Basileusa Nikolaja I
Wiosna 84 r. -

kampania Nicefora przeciwko państwowi Awara, upadek państwa Awara, fundacja Czarnych Jeźdźców

Lato 84 r. - obalony Basil Nikolaj przeprowadza bunt w Tarratzar
105 r. - II Wojna Święta. Zakon zdobywa miasto Tzzat na południu Rawenny
121 r. - Ivan Niceforowicz Belizariusz ogłasza się Carem całej Rawenny jako Car Ivan I , Somozwaniec, Samodzierżawca
125 r. - Bitwa na Siornym Polu. Car Ivan I wypiera armię Zakonu ze swych ziem
Wiosna 260 r. - początek ataków Wielkiej Hordy z północnych szczytów Żelaznej Kurtyny
296 r. -

niepokoje religijne w Państwie Zakonnym. Divinium Officium, zwane Inkwizycją, poszerza swe  wpływy w Zakonie

311 r. - III Wojna Święta. Sylfowie przyjęci do Zakonu
398 r. - Koniec budowy Czarnej Cytadeli. Wielki Inkwizytor dopuszczony do Kapituły Zakonu
465 r. - odnalezione zostają Apokryfy z Sintry. Rozpoczyna się Herezja Apokryficzna
475 r. - koniec Herezji Apokryficznej
476 r. - odkrycie Astrelli, rozpoczęcie budowy Floty Zakonnej
477 r. - w południowych prowincjach Bertony pojawiają się pierwsi Stigma
489 r. - epidemia zarazy na południu Bertony. Celestyn II zostaje Autarchą
501 r. - Zakon najeżdża południowe księstwa Eadern, ustanowienie Komturii na podbitych ziemiach
2 poł.
501 r.
- bitwa na brodzie rzeki Aukar, zahamowanie ofensywy wojsk zakonnych
514 r. - zakończenie budowy twierdzy Atialon. Treques Faragler zostaje Komturem
520 r. - księstwa Eadern buntują się przeciwko władzy królewskiej, początek buntu w Eadern
27 Liściospad
521 r.
- Celestyn II ogłasza Dzień Gniewu, początek IV Wojny Świętej
525 r. - flota Zakonu ląduje w Norsie
526 r. - czasy teraźniejsze / początek przygód w świecie Elroth
528 r.   obecny rok

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. LineCladis
DivineEye Studio.
Czas generowania strony 0.054 s | Liczba zapytań SQL: 7 | Engine ver.: 1.94